- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

25-lecie działalności artystycznej Chóru Lutnia z Luzina

 

[1]19 października br. odbył się Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej Chóru Lutnia z Luzina, który rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Profesora Gerarda Labudy w Luzinie. Była to okazja do spotkania obecnych i dawnych członków chóru i przeżycia niezwykłego koncertu jubileuszowego,
w którym zaprezentowano premierowe wykonania. Koncert galowy poprowadził dyrygent chóru Tomasz Fopke, a akompaniowali chórowi pianista Marian Benedyka oraz akordeonista Wojciech Złoch.

[2]Podczas uroczystości Wójt Gminy Luzino, po raz pierwszy w historii samorządu, w zawiązku z nadaniem tytułu przez Radę Gminy Luzino – „Zasłużony dla Gminy” wręczył statuetki Chórowi „Lutnia” oraz ośmiu chórzystom, którzy należą do chóru od samego początku, tj.: Teodorze Bliźniuk, Stefanowi Doering, Danucie Klocka, Janinie Kobiela, Jadwidze Labudda, Mieczysławowi Labudda,

Stanisławowi Perszon oraz Małgorzacie Pobłockiej.

Aktywni członkowie chóru otrzymali przyznane przez oddział gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Odznakę I stopnia (brązową) otrzymali: Anna Klein, Wojciech Klein, Stanisław Klein, Bernard Michałka i Henryka Szpica. Odznakę II stopnia (srebrną): Bogumiła Brzezińska, Paweł Dampc, Maria Gajowska, Alicja Klinkosz, Dorota Kotłowska, Ewa Tempska oraz działacze na rzecz kultury: Maria Krośnicka i Jarosław Wejer. Odznakę III stopnia (złotą) otrzymali: Zygmunt Brzeziński, Zofia Mielke i Ryszard Tobias. Dyplomy uznania natomiast trafiły do Mikołaja Wilczek oraz Alicji Dampc.

Na przestrzeni 25 lat swojej działalności Chór Lutnia zaśpiewał blisko 300 utworów, obecnie liczy 33 członków, ale przewinęło się przez niego dodatkowo jeszcze ponad 50 pasjonatów muzyki. Chór Lutnia, oprócz obecnego – od 19 lat już dyrygenta Pana Tomasza Fopke miał w przeszłości jeszcze trzech: Jerzego Szóstakowskiego, Annę Kosik i Bernadetę Benkowską. Prezesami chóru byli: śp. Franciszek Okuń, Stanisław Perszon oraz Alicja Hinz.