Pasek dekoracyjny

70 – lecie Gminnego Przedszkola Publicznego za nami

IMG_5500Dnia 9 czerwca 2017 r. Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie obchodziło 70-lecie istnienia. Na uroczystość przybyli m.in. absolwenci placówki, byli dyrektorzy i pracownicy przedszkola, władze Gminy Luzino, radni Gminy Luzino, radni Powiatu Wejherowskiego, rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola oraz inni, zaproszeni goście. Nie lada wyzwaniem był dla przedszkolaków występ na scenie z prawdziwego zdarzenia. Maluchy zaprezentowały się przed publicznością rewelacyjnie. Przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy rocznicy mile wspominali dawne lata…

70 lat istnienia przedszkola w Luzinie, w tym 25 lat w budynku przy ulicy Wilczka 4 przypada w roku szkolnym 2016/2017. Ze wspomnień Feliksa (Loszka) Sikory – jednego z pierwszych wychowanków wiemy, że przedszkole mieściło się w istniejącym do dzisiaj budynku przy ulicy Ofiar Stutthofu 41. Był to czworak parafialny, w którym zachodnią jego część przeznaczono na ochronkę w celu zapewnienia opieki dzieciom, które w czasie wojny straciły jedno z rodziców i były sierotami. Feliks Sikora uczęszczał do ochronki w 1946r. Jego pierwszą wychowawczynią i jednocześnie kierowniczką przedszkola była Helena Klawikowska, która pełniła także obowiązki intendentki, a do pomocy miała tylko kucharkę. Przedszkole zajmowało dwie małe salki i malutką kuchnię. Najstarsze sprawozdanie z dnia 30 czerwca 1953 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego informuje ,,(…) że przedszkole jest jednooddziałowe, ma 15 miejsc na 36 m2. Do przedszkola przyjęto 18 dzieci. Liczba wychowawczyń łącznie z kierowniczką –  jedna (…), przedszkole posiadało radio, znajdowało się pod opieką lekarską, ogrzewane było piecem kaflowym, nie posiadało urządzonego placu zabaw. Wśród dzieci przyjętych do przedszkola było 14 dzieci z rodzin robotniczych, 2 dzieci z rodzin pochodzenia chłopskiego i 2 dzieci pracowników umysłowych. Przedszkole było czynne od 9.00 do 14.00”. Sprawozdanie podpisała kierowniczka Helena Klawikowska. W latach 50. i 60-tych zmodernizowano bazę przedszkola. Urządzono łazienkę oraz szatnię dla dzieci, wydzielono także kuchnię. Pierwszą nauczycielkę Teresę Tempską (Pikron) zatrudniono w 1973 r., wydłużono wówczas czas pracy przedszkola. Przedszkole przy ul. Ofiar Stutthofu 41 funkcjonowało do 1979 r.

IMG_5426W zapiskach kroniki przedszkolnej z roku szkolnego 1979/1980 czytamy: ,,Nareszcie spełniły się nasze marzenia, dostaliśmy nowe przedszkole, budynek niedaleko położony od starego, mieści się przy ulicy Kościelnej 7. W nowym przedszkolu są trzy duże sale, kuchnia, łazienka oraz inne pomieszczenia. Maluchy mają osobną sypialnię a inne dzieci dużą salę do zabaw”. Od tego czasu przedszkole zatrudnia więcej personelu, przybywa dzieci.

Na przestrzeni lat przedszkole zmieniało się pod wpływem różnych koncepcji pedagogicznych. Od placówek o charakterze opiekuńczym do wychowawczo-dydaktycznym. W luzińskim przedszkolu nastąpiły również zmiany – adaptowano na przedszkole pomieszczenia w budynku przy ulicy Wilczka 4,  funkcjonujące w tym miejscu do dzisiaj już 25 lat. Organem prowadzącym jest Gmina Luzino. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały dzieci: 3-4 letnich (Krasnale) i drugi 5-6 letnich (Jeżyki). Liczba dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest stała i ma wzrostową tendencję. Aktualnie do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Atutem jest lokalizacja blisko dworca, duży i zielony ogród przedszkolny z obficie owocującymi jabłoniami, śliwami i orzechami, życzliwa i radosna atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy. Wykwalifikowany personel, współodpowiedzialny za przedszkole i to, co się w nim dzieje, dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, dobra kuchnia, atrakcyjne zajęcia, uroczystości na wysokim poziomie artystycznym. Od 2008 r. następują duże zmiany w wyposażeniu przedszkola, wyposażono kuchnię w nowy sprzęt AGD, naczynia, sprzęt kuchenny. W przedszkolu wymieniono podłogi, instalację elektryczną, zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, wymieniono stolarkę drzwiową, odnowiono ściany i sufity. Kolorowe, bajkowe motywy na ścianach zwracają uwagę dzieci. Wnętrze przedszkola jest czyste, ciepłe, kolorowe i przyjazne dzieciom. Tradycją stała się organizowana co roku,  zainicjowana przez dyrektora przedszkola Barbarę Nikonowicz we współpracy z GOSRiT Luzino, Międzyprzedszkolna Sportowa Spartakiada Przedszkolaków organizowana na hali widowiskowo-sportowej. Nasi wychowankowie realizują się również poprzez udział w różnorodnych konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Przedszkolaki zdobywają nagrody w konkursach plastycznych, wokalnych i recytatorskich. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych takich jak „szlachetna paczka”, zbieramy nakrętki, co roku pamiętamy o bezdomnych zwierzętach ze schroniska w Dąbrówce. W przedszkolu prowadzone są zajęcia otwarte dla rodziców, w trakcie których rodzice mają możliwość obserwacji swoich dzieci w relacjach z kolegami i koleżankami w czasie zajęć. Przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny, posiadamy telewizory, radia, odtwarzacze CD, nauczycielki mają do swojej dyspozycji laptopy, drukarki, aparaty fotograficzne, zestaw nagłaśniający. Dzieci korzystają z atrakcyjnych zabawek i sprzętu sportowego. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami. Prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie terapii logopedycznej, w której uczestniczą także rodzice dzieci. Absolwent przedszkola jest samodzielny, aktywnie podejmuje działania, zna i respektuje normy społeczne, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, potrafi współdziałać w zespole, jest wrażliwy na piękno, zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia, posiada wiedzę o środowisku przyrodniczym, ma poczucie przynależności do małej i dużej Ojczyzny.

Kierownicy i Dyrektorzy przedszkola w Luzinie

Helena Klawikowska w latach 1946-1956, Maria Taborska w latach 1956-1959,  Anna Pipka w latach 1959-1974, Irena Kania w latach 1974-1976, Teresa Tempska-Pikron w latach 1976-1982, Lidia Bujak-KaIMG_5517czor w latach 1982-1986, Bogumiła Gleske-Sikora w latach 1986-1989, Teresa Tempska-Pikron w latach 1989-2007, Barbara Nikonowicz od stycznia 2008 r. do chwili obecnej.

Byli i obecni nauczyciele  przedszkola w Luzinie

Helena Klawikowska – kierowniczka i nauczycielka, Maria Taborska – kierowniczka i nauczycielka, Teresa Tempska-Pikron – nauczycielka i dyrektor, Danuta Dzikowska,  Danuta Klocka, Krystyna Michałka, Jolanta Bistram, Irena Płukarska, Marlena Krauze, Wiesława Gruba, Krystyna Klein, Ewa Bulczak, Monika Brokos, Ewa Ziętek-Mielewczyk, Agata Mazurkiewicz, Agata Frankowska, Eliza Bochenek-Nowakowska, Maria Kaczyńska, Ewa Rojewska – pedagog, logopeda.

Pracownicy administracji i obsługi przedszkola w Luzinie

Helena Pielowska – kucharka, Mirosława Pikron od 1952 do 31.03. 1991 r. – kucharka,  Wanda Zieman – pomoc nauczyciela, Ewa Białk – woźna oddziałowa,  Jadwiga Bobkowska – intendentka, Grażyna Jóskowska – intendentka, Krystyna Rybak – kucharka, Teodora Bliźniuk – intendentka, Jolanta Czernowałów – intendentka, Jadwiga  Bobrucka – woźna oddziałowa, Anna Hebel – kucharka, Lidia Rapel – woźna oddzialowa, Teresa Halk-Łebińska – kucharka, Halina Miotk – kucharka,  Jadwiga Holke – intendentka, Barbara Reclaw – kucharka, Danuta Płotka- kucharka, Maria Urban – woźna oddziałowa, Gabriela Langa – woźna oddziałowa, Ewa Czoska – woźna oddziałowa, Katarzyna Mielke – pomoc nauczyciela,  Joanna Szymerowska – intendentka.

Absolwentami przedszkola są między innymi…

Feliks Loszek Sikora – emerytowany nauczyciel, regionalista, pisarz  i poeta, Marzena Meyer – zastępca wójta Gminy Luzino, Marek Sikora – z-ca prezydenta miasta Grudziądz,  Ks. Zenon Pipka – proboszcz roku 2015 w archidiecezji gdańskiej z parafii Chrystusa Króla w Gdyni – Małym Kacku,  Wincenty Pipka – dziennikarz psycholog,  Ewa Bulczak – nauczycielka  pracująca w przedszkolu, Krystyna Klein – nauczycielka pracująca w przedszkolu, Krystyna Potrykus – dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie,  Ryszard Kryża – Radny Gminy Luzino, Piotr Pelcer – lekarz, radny powiatowy, kierownik NZOZ Ośrodka Zdrowia w Luzinie.

Bibliografia

Klotzke „Ziemia Luzińska” leksykon, Wejherowo 2009

Tekst  opracowano na podstawie  kronik przedszkolnych, wywiadów z byłymi pracownikami przedszkola, absolwentami i mieszkańcami Luzina.

Fotogaleria: https://www.facebook.com/pg/GminaLuzino/photos/?tab=album&album_id=1868044873519797