Pasek dekoracyjny

Od 1 stycznia 2019 r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58 677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zapewnia się:

 • wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu lub świadczeniu tej pomocy, wyposażone w stół wraz z miejscami siedzącymi dla co najmniej czterech osób;
 • miejsce w pomieszczeniu, przeznaczone dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (poczekalnia);
 • dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej, przy czym w pomieszczeniu, o którym mowa w pkt 1, zapewnia się dostęp do telefonu oraz komputera wyposażonego w oprogramowanie do edycji tekstów, oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowy system informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych, dostęp do bazy aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze danego powiatu i powiatów ościennych, w tym gmin wchodzących w skład danego powiatu, a także dostęp do materiałów biurowych drukarki oraz urządzenia pozwalającego na utrwalenie dokumentacji w wersji elektronicznej;
 • bezpieczne  przechowywanie  dokumentów zawierających  dane  osobowe,  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz);
 • oznaczenie lokalu (tabliczka, umieszczana na drzwiach wejściowych -zostanie do Państwa przesłana niebawem).

W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (poczekalnia) udostępnia się:

 • informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania (plakat w załączniku);
 • listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa (lista w załączniku);
 • karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (karty w załączniku);
 • zamkniętą urnę, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy;
 • informację o możliwości i formach przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej pomocy:
  1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,

w późniejszym terminie za pomocą innych środków (informacja znajduje się w II części listy jednostek poradnictwa).

NPP i NPO 2019

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.