Pasek dekoracyjny

Trwa nabór wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Luzino i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia punktu obsługi przyjmowania wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Luzino. Gmina chce pomóc mieszkańcom w zdobyciu dotacji na wymianę pieców i ocieplenie budynków.

Współpraca Gminy Luzino z WFOŚiGW ma pomóc mieszkańcom Gminy Luzino w łatwiejszym złożeniu wniosku oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który pełni rolę wiodącą w programie. Zadaniem Gminy Luzino jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność. Za decyzję o udzieleniu dofinansowania i inne jest odpowiedzialny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Programu Krajowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności po przez wymianę pieców i ocieplenie budynków. Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.

Punkt doradztwa mieści się w budynku Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11 (na parterze) i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 13.30 oraz we wtorki od 7.30 do 14.30. 

Podstawowe informacje o programie

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.