Pasek dekoracyjny

Apel o wsparcie finansowe SP w Wyszecinie

DSC01390Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszecinie zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe niezbędne do przeprowadzenia uroczystości związanej z nadaniem imienia i sztandaru.

Nauczanie dzieci w Wyszecinie rozpoczęło się  66 lat temu. Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku i zawsze wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom. Obecnie to zadbana, dobrze wyposażona, gwarantująca dobre warunki nauki i pracy placówka. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia uczniów. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest szeroko rozumiana promocja zdrowia, a placówka od 2001 roku należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W codziennych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych rozbudza zainteresowania uczniów, ich twórcze inspiracje, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i dbałość o swoje zdrowie.

Zwieńczeniem podejmowanych przez nas starań i działań jest nadanie szkole imienia. 21 czerwca 2018 roku, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,  Rada Gminy Luzino nadała szkole imię Janusza Korczaka.

Przed nami uroczystość z okazji nadania imienia i sztandaru szkole, która odbędzie się w marcu 2019 roku. Środki finansowe zbieramy samodzielnie. Każda, nawet najmniejsza kwota, pomoże nam w realizacji tak ważnego przedsięwzięcia. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe.

W zamian oferujemy:

  • podziękowanie i przybicie pamiątkowego gwoździa z grawerunkiem w drzewiec sztandaru, przy wpłatach powyżej 200 złotych,
  • wpis do księgi pamiątkowej,
  • opublikowanie na stronie szkoły listy darczyńców wraz z podziękowaniami,
  • informację w mediach lokalnych.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczymy na zakup sztandaru wraz z drzewcem oraz pozostałych materiałów związanych z przygotowaniem uroczystości.

Z góry bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną nam przychylność.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Wyszecinie z dopiskiem „SZTANDAR”.

Numer konta: 86834900020012946630000010.

 

                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                              Społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.