Pasek dekoracyjny

Bezpłatne konsultacje prawne – 8 i 29 grudnia 2017 r.

W ramach Gminnego Programu

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Luzino

w dniach:

8 grudnia

29 grudnia

 w godz. 17.00-19.00 będą odbywać się konsultacje prawne dla mieszkańców Gminy Luzino.

Radca Prawny przyjmuje w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 Marca 11
(obok gabinetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Zapraszamy mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z porady prawnej z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i nie tylko.