- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

Bezpłatne porady prawne

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które odbędą się:

7 listopada 2019 r. godz. 13:00-15:00

21 listopada 2019 r. godz. 13:00-15:00

5 grudnia 2019 r. godz. 13:00-15:00

19 grudnia 2019 r. godz. 13:00-15:00

Odbędą się bezpłatne porady prawne dla klientów

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Luzinie.

Porady prawne są udzielane w gabinecie przy punkcie konsultacyjnym Komisji
(Luzino, ul. 10 Marca 11).

Świadczone porady prawne są z zakresu prawa cywilnego,

prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego,

prawa dotyczącego zasad nawiązywania, wykonywania i rozwiązywania umów najmu lokali
i domów,

sprawy związane z własnością lokali i domów.