Pasek dekoracyjny

Bezpłatne porady prawne dla klientów Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie

Bezpłatne porady prawne

14 lutego 2019 r. godz. 13:00-15:00

28 lutego 2019 r. godz. 13:00-15:00

Odbędą się bezpłatne porady prawne dla klientów

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Luzinie.

Porady prawne są udzielane w gabinecie przy punkcie konsultacyjnym Komisji (Luzino, ul. 10 Marca 11).

Świadczone porady prawne są z zakresu prawa cywilnego,

prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego,

prawa dotyczącego zasad nawiązywania, wykonywania i rozwiązywania umów najmu lokali i domów,

sprawy związane z własnością lokali i domów.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.