Pasek dekoracyjny

Bezpłatne porady prawne dla klientów Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dnia 24 stycznia 2019 r. w godzinach od godz. 13.00 do 15.00 odbędą się bezpłatne porady prawne dla klientów Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie.

Porady prawne są udzielane w gabinecie przy punkcie konsultacyjnym Komisji (Luzino, ul. 10 Marca 11). Świadczone porady prawne są z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa dotyczącego zasad nawiązywania, wykonywania i rozwiązywania umów najmu lokali i domów, sprawy związane z własnością lokali i domów.

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.