Pasek dekoracyjny

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Gminy Luzino na nowych zasadach

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca br. Urząd Gminy Luzino profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracował w trybie wewnętrznym. Od 25 maja br. sytuacja się zmieniła. Klient będzie mógł załatwić sprawę w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować 2 metry odległości od kolejnej osoby interesanci będą przyjmowani pojedynczo w poszczególnych referatach.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc do urzędu przestrzegać poniższych zasad:

– zachowanie minimum 2 metrów odległości od kolejnej osoby;

– zasłonięcie ust i nosa;

– dezynfekcję dłoni przed wejściem do urzędu.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie zostanie wpuszczony do budynku.

Zachęcamy, aby mieszkańcy składali podania i wnioski w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11) lub elektronicznie przez platformę ePUAP: skrytka /221507/skrytka.

 

Jak złożyć podania i wnioski za pośrednictwem systemu ePUAP-u?

W Internecie funkcjonuje krajowy system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to platforma, dzięki której można załatwić wiele spraw w różnych urzędach administracji publicznej przez internet–w dowolnym miejscu i czasie. Wnioski można podpisywać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatny), poprzez profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany (bezpłatny).

Profil zaufany można założyć również bez wychodzenia z domu, jeśli mamy: konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego www.pz.gov.pl), kwalifikowany podpis elektroniczny, nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Profil zaufany, jako bezpłatny odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, możemy jednak założyć na stronie Grupy Poczty Polskiej www.envelo.pl. Wystarczy założyć konto na platformie Envelo i potwierdzić swoją tożsamość, odwiedzając placówkę Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub paszportem.

Tymczasowy profil zaufany–weryfikacja przez wideorozmowę

Ministerstwo Cyfryzacji na czas pandemii wdrożyło nową e-usługę – tymczasowy Profil zaufany ważny przez trzy miesiące, możliwy do założenia online, nawet bez konta w banku, weryfikowany przez wideorozmowę. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wejść na stronę www.gov.pl, wybrać opcję po lewej stronie „Profil zaufany”, następnie kliknąć w środkowym okienku „Tymczasowy profil zaufany”. Dalej system przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki. Weryfikacja złożonego wniosku odbywa się poprzez wideorozmowę z urzędnikiem, który oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbywa się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku, np. przez Skype. Podczas połączenia urzędnik poprosi o okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, a także przedstawi zasady korzystania z profilu zaufanego. Potwierdzenie założenia tymczasowego profilu zaufanego zostanie przesłane na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.


Kontakt z Urzędem Gminy Luzino

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68

 

Wójt Gminy Luzino

Jarosław Wejer

e-mail: wojt@luzino.pl

Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

 

Zastępca Wójta Gminy Luzino

Sekretarz Gminy Luzino

Marzena Meyer: (58) 678-20-68, wew. 36

e-mail: sekretarz@luzino.pl

 

Skarbnik Gminy Luzino

Krystyna Skowrońska: (58) 678-20-68, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu


REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31

e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Klaudia Szczypior, Monika Budek, wew. 44

Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bhp i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42

Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy – Anna Kotłowska, wew. 48 lub 58 oraz Beata Noculak, wew. 48

Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 42

Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51

Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51

Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45

Archiwista – Marta Kuske, wew. 23


REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy Luzino – Krystyna Skowrońska, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak,  Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32 oraz Mirosława Fleming, wew. 26

Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Bogumiła Winiarska-Kunz, wew.38

Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76

Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Alicja Młyńska, wew. 37

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22

Główny księgowy placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46

Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Irena Labuda, wew. 40

e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Iwona Kreft, wew. 41

Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Władysława Gelińska, wew. 41

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw ochrony zdrowia – Ewa Waga, wew. 41


REFERAT INWESTYCYJNO – EKSPLOATACYJNY

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50

e-mail: inwestycje@luzino.pl

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 59

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych – Paulina Płotka, wew. 49

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki wodno – ściekowej – Bożena Krausa, wew. 49

Stanowisko ds. obsługi beneficjentów programu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” – Damian Rozenkranc, pozyskiwanie środków unijnych wew. 49


REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Renata Lisius, wew. 53

e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, Wojciech Machnikowski, wew. 54

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego – Bożena Adamus, wew. 55

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrona środowiska – Michał Szymanowski (w zakresie drzew) wew. 56

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Dorota Benke, wew. 54

Stanowisko ds. geodezyjnych – Iwona Jaśkowska, wew. 56

Stanowisko do obsługi programu „Czyste Powietrze” – Wojciech Machnikowski, wew. 47


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34

e-mail: komunalny@luzino.pl

Stanowisko ds. dróg – Kamila Kwidzińska – Nierzwicka, wew. 69

Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Dampc, wew. 69

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Aleksandra Radka, wew. 78


SAMODZIELNE STANOWISKO

Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Luzino – Marta Hebel, wew. 66


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Labuda, wew. 40

Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 41

 

Funkcjonowanie

Referatu Spraw Obywatelskich

i Urzędu Stanu Cywilnego

w Gminie Luzino

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878)

Wójt Gminy Luzino

informuje, o  ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Warunki lokalowe w budynku urzędu umożliwiają pojedyncze przyjmowanie interesantów.

W związku z powyższym w celu sprawnego załatwienie sprawy oraz z uwagi na zachowanie wymogów bezpieczeństwa wskazany byłby wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty pod nr telefonu: 58 678 20 68

wew. 40 Urząd Stanu Cywilnego
wew. 41 dowody osobiste, ewidencja ludności i organizacje pozarządowe
wew. 52 działalność gospodarcza

Osoby bez umówionej wizyty będą  przyjmowane w miarę możliwości pomiędzy umówionymi interesantami.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer