Pasek dekoracyjny

Centrum Integracji Społecznej w Luzinie

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podjął współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej na wypracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wokół Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie z uwzględnieniem przyległych terenów na centrum integracji społecznej.

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 1 marca 2018 r. w czytelni biblioteki uczestniczyli: wykładowcy i inżynierowie architektury kontynuujący naukę na studiach magisterskich, władze oraz pracownicy Urzędu Gminy i biblioteki a także przedstawiciel Stowarzyszenia Pro Bono.

Ustalono harmonogram realizacji tego zadania, w którym przewidziano m.in. konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w różnym wieku, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie gminy na temat ich oczekiwań dotyczących propozycji kulturalnych i rozwojowych oraz wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego planowanego centrum.

Projekt ten będzie realizowany od marca do połowy czerwca 2018 roku, a jego efektem będzie koncepcja zagospodarowania przestrzeni wokół biblioteki z przyległym do niej terenem.

Międzynarodowa grupa studentów (posługująca się językiem angielskim) pozyskała wstępne informacje dotyczące historii, tradycji i przekroju społecznego gminy, specyfiki funkcjonujących placówek kulturalnych i oświatowych wraz z zakresem działań tych instytucji.

Opiekę merytoryczną nad całością projektu będą sprawowali pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej dr inż. arch. Monika Arczyńska, wielokrotnie nagradzana projektantka budynków użyteczności publicznej
na całym świecie i dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, który zdobył doświadczenie w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Ekspert w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii. Kolejne spotkanie planowane jest w marcu, o czym będziemy informować.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.