Pasek dekoracyjny

Chodnik w Barłominie oficjalnie oddany do użytku

Inwestycja dotyczyła budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1451G o dł. 1020 m. na odcinku Luzino -Barłomino, tj. od ul. Okrężnej w Luzinie do istniejących zatok autobusowych przy ul. Lipowej w Barłominie. Skarpy nasypów zabezpieczono płytami typu MEBA oraz barierami ochronnymi. Dokumentację projektową wykonała Gmina Luzino, natomiast budowa chodnika była realizowana wspólnie przez Gminę Luzino oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie przy montażu finansowym 50/50. Oficjalne otwarcie odbyło się 4 grudnia 2019 r.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.