Pasek dekoracyjny

Czy grozi nam strefa żółta COVID-19?

Od soboty 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono strefy żółte i czerwone w powiatach Polski, gdzie wskaźnik wzrostu zachorowań na przestrzeni 2 tygodni wynosi 6-12 nowych przypadków lub pow. 12 osób na 10.000 mieszkańców.

W powiecie wejherowskim, liczącym  blisko 218 000 mieszkańców, by zostać objętym tzw. strefą żółtą, liczba zachorować musiałaby wzrosnąć na przestrzeni 2 tygodni o 130 osób. Obecnie (dane na 10 sierpnia br.) liczba aktywnych przypadków wynosi 39, gdy jeszcze w dniach 15-17 lipca spadła do zera. O ile 18 lipca odnotowano 1 zakażenie, po dwóch dniach –  1 kolejne, a po następnych 4 dniach wzrost nastąpił o 2 przypadki, przez tydzień utrzymywał się trend o powiększenie puli zachorowań o 1 lub maksymalnie 3 osoby dziennie. Bardzo niepokojący jest wzrost między 7 a 9 sierpnia, kiedy z 15 aktywnych zakażeń wzrost nastąpił do 32. Liczba przebadanych próbek przez PSSE wynosi około 80-120 dziennie i generalnie wielkość ta nie zmienia się od kilku miesięcy. Niestety, jako powiat jesteśmy na 2. miejscu ogólnych zakażeń (188 osób) województwa pomorskiego od początku epidemii i na 1 miejscu odnośnie zgonów na koronawirusa (25).

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer