Pasek dekoracyjny

Edukacja

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
ul. Szkolna 13
84-242 Luzino
Tel.: 58 678 20 14, fax: 58 678 20 14, wew. 32
e-mail: sp.luzino@wp.pl
www.sp.luzino.pl

Dyrektor placówki: Dariusz Rompca

 

– Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie
ul. Szkolna 4
84-242 Sychowo
Tel./fax: 58 678 20 83
e-mail: spsychowo@op.pl
www.spsychowo.pl

Dyrektor placówki: Władysława Joskowska

 

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie
ul. Wiejska 49
84-242 Kębłowo
Tel.: 58 678 20 24
e-mail: sp_keblowo@ poczta.onet.pl
www.spkeblowo.strefa.pl

Dyrektor placówki: Renata Grzenia

 

– Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie
ul. Szkolna 3
84-242 Barłomino
Tel.: 58 678 20 95
e-mail: spbarlomino@op.pl
www.spbarlomino.pl

Dyrektor placówki: Halina Szlaga

 

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
ul. Szkolna 2
84-242 Wyszecino
Tel.: 58 678 00 01
e-mail: spwyszecino@wp.pl
www.spwyszecino.pl

Dyrektor placówki: Barbara Hojan

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Profesora Gerarda Labudy w Luzinie

  ul. Mickiewicza 22
  84-242 Luzino
  Tel.: 58 678 27 09, fax: 58 678 26 13
  e-mail: info@spnr2.luzino.pl
  www.spnr2.luzino.pl

Dyrektor placówki: Kazimierz Bistroń

– Gminne Przedszkole Publiczne
ul. Wilczka 4
Tel: 58 678 20 68, wew. 57
e-mail: przedszkole-luzino@tlen.pl
www.przedszkole.luzino.pl

Dyrektor placówki: Barbara Nikonowicz

– Żłobek „Tuptusie” w Luzinie
ul. Machalewskiego 17
84-242 Luzino
tel.: (58) 736 11 07
e-mail: info@tuptusie-luzino.pl
www.tuptusie-luzino.pl

Dyrektor placówki: Joanna Walasek

______________________________________________________

Stypendium Wójta Gminy Luzino

Stypendium Wójta Gminy Luzino mogą otrzymać uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na terenie Gminy Luzino oraz szkół ponadgimnazjalnych dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino. Zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone w Uchwale Nr XVL/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r., zwanej dalej „regulaminem”, a zmienionej Uchwałą Nr XVIII/186/2016 z dnia 11 maja 2016 r. Wnioski w sprawie przyznania stypendium na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino (w budynku przy ul. Of. Stutthofu 11).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć: potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie kultury, nauki i sportu, opinię wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu w dziedzinie kultury i nauki czy też sportu,  potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium bądź potwierdzoną kserokopię oceny z przedmiotu, którego dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub w przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną z zachowania (potwierdzenia kserokopii dokumentów, dokonuje osoba, składająca wniosek o przyznanie stypendium, w obecności pracownika samorządowego). Stypendium jest przyznawane na wniosek: dyrektora szkoły, opiekunów prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich, samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich, organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu.

Do pobrania:
Uchwała RG tekst ujednolicony

Wniosek o stypendium socjalne na rok szkolny 2018/2019 – W N I O S E K -stypendium

______________________________________________________

Stypendium socjalne

Informacje do pobrania:

W N I O S E K
informacja stypendium

______________________________________________________

Stypendium Wójta Gminy Luzino

Stypendium Wójta Gminy Luzino mogą otrzymać uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na terenie Gminy Luzino oraz szkół ponadgimnazjalnych dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino. Zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone w Uchwale Nr XVL/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r., zwanej dalej „regulaminem”, a zmienionej Uchwałą Nr XVIII/186/2016 z dnia 11 maja 2016 r. Wnioski w sprawie przyznania stypendium na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino (w budynku przy ul. Of. Stutthofu 11).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć: potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie kultury, nauki i sportu, opinię wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu w dziedzinie kultury i nauki czy też sportu,  potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium bądź potwierdzoną kserokopię oceny z przedmiotu, którego dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub w przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną z zachowania (potwierdzenia kserokopii dokumentów, dokonuje osoba, składająca wniosek o przyznanie stypendium, w obecności pracownika samorządowego). Stypendium jest przyznawane na wniosek: dyrektora szkoły, opiekunów prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich, samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich, organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium
Uchwała RG tekst ujednolicony

______________________________________________________

Stypendium socjalne

Informacje do pobrania:

W N I O S E K
informacja stypendium

______________________________________________________

Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino – Do pobrania 

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny – kwiecień 2019 r.

ePUAP logotyp

fe_is_rgb-1_02

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.