Pasek dekoracyjny

Ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin wypoczynku zimowego: 15.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

Kontakt: 
Mariusz Gołębiowski
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
tel: 507 751 786
82 576 14 16

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.