Pasek dekoracyjny

GMINA LUZINO OGŁASZA DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ORAZ INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE GMINY MIASTA REDY I MIASTA PUCK ORAZ GMINY LUZINO, LINIA, ŁĘCZYCE I GNIEWINO”.

W ramach dodatkowego naboru składać można wnioski o realizacje i przyznanie dofinansowania na instalacje solarne, fotowoltaiczne i pompy ciepła. Kompletne wnioski w ramach dodatkowego naboru do projektu  „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino” należy składać w Urzędzie Gminy Luzino, w terminie od 28 października 2019 roku do 15 listopada 2019 r. do godziny 1400. Liczy się data wpływu do Urzędu gminy Luzino. Szacowany poziom dofinansowania w zakresie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej wynosić może od 19 % do 49 %  kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski do pobrania

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.