Pasek dekoracyjny

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2018 roku – harmonogramy i pozostałe informacje

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Luzino zawiadamia, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi  z siedzibą przy ulicy Dębogórskiej 148, wykonująca usługę w zakresie odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Luzino,  w oparciu o zawartą umowę od dnia 27 listopada 2017 roku rozpocznie się dostarczanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2018– w formie papierowej, dwustronnej, kolorowej ulotki.  W/w harmonogramy będą dostarczane sukcesywnie do każdej zamieszkałej nieruchomości w terminie do 15 grudnia 2017 roku.

Wobec tego, ewentualne problemy lub zapytania dotyczące dostarczanych harmonogramów, należy zgłaszać do Pani Aleksandry Radka- pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Luzino za pośrednictwem e-maila: komunalny_ar@luzino.pl, bądź telefonicznie pod nr tel. (58) 678 20 68 wew. 78.

Do pobrania:

  1. Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2018 /kliknij/
  2. Jak segregować odpady? /kliknij/
  3. Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /kliknij/

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.