Pasek dekoracyjny

HARMONOGRAMY ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019. Informacja o opłatach w 2019 roku

Wójt Gminy Luzino informuje, że w roku 2019 stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Dla przypomnienia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) 10,00 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunale są zbierane w sposób selektywny,

2) 6,00 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku gromadzenia odpadów wyłącznie zmieszanych (zebranych w sposób nieselektywny) wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) 20,00 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości,

2) 12,00 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości. Opłatę za odpady komunalne uiszcza się do 15-do dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

Wpłaty prosimy uiszczać na przypisane do nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych, które również nie uległy zmianie. Na rok 2019 z urzędu nie będą wysyłane blankiety opłat. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem gotowych blankietów do opłat na rok 2019, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Luzino, budynek przy ulicy 10 Marca 11, Referat Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 14, bądź telefoniczne zgłoszenie potrzeby otrzymania takich druków pod nr tel. 58 678-20-68 wew. 78.

HARMONOGRAMY ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019 – kliknij

Jak segregować odpady? – kliknij

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.