Pasek dekoracyjny

I Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié! Zjazd Kaszubów w Luzinie 2018

7 lipca 2018 roku, podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Luzinie przeprowadzone zostanie I Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié.

Dla chcących wziąć udział we wspólnym śpiewie po kaszubsku, organizatorzy Zjazdu przygotowali specjalne śpiewniczki (w biuletynie gminnym). Śpiew poprowadzą zespoły zrzeszone w Radzie Chórów Kaszubskich pod dyrekcją Anny Łukasik. Na akordeonie akompaniować będzie Tadeusz Korthals.

Inicjator tego przedsięwzięcia, prezes Rady Chorów Kaszubskich i dyrygent chóru „Lutnia” z Luzina Tomasz Fopke, tak przedstawia ideę wydarzenia:

Spiéw je bëlnym nôrzãdzã do rozkòscérziwaniô jãzëka. Òd lat wiele lëdzy dzejô dlô ùpòwszechniwaniô ti wietwie kùlturë. Śpiéwią rozmajité karna. Òdbiwają sã kònkùrsë (w tim lëzyńsczé „Kaszëbsczé Spiéwë”), festiwalë, przezérczi, kaszëbsczé mszë, Kaszëbsczi Idol i jiné, jak cykel Pòtkania z Mùzyką Kaszëb Witosławë Frankòwsczi we wejrowsczim mùzeùm. Corôz wiãcy je pisóné nowëch tekstów i mùzyczi, są kònkùrsë dlô ùsôdców spiéwów, wëchòdzą nowé spiéwniczi i platczi.  Baro wiele zrobiłë i robią dlô rozwiju naszi mùzyczi media, w całoscë Radio Gduńsk i Radio Kaszëbë. Jednak wcyg Kaszëbi mało spiéwią pò kaszëbskù…

Kòżdô leżnosc do spiéwaniô pò kaszëbskù je dobrô, w całoscë, czej mómë w grëpie tëli Kaszëbów. Tedë nié bez przëtrôfk Rada Kaszëbsczich Chùrów, jakô òd 14 lat mô starã ò dińscé z kaszëbską spiéwą do jak nôwicy lëdzy – zabédowa taką rozegracją, jak I Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié, òbczas Zjazdu Kaszëbów w Lëzenie, jaczé je pòzéwóné „stolëcą kaszëbsczi spiéwë”.

Rëchùjã, że ta ùdba sã przëjimnie i òbczas pòsobnëch zjazdów mdzemë pòspólno spiewac pò kaszëbskù, nié dlô rekòrdów, leno temù, żebë naùczëc sã nowëch spiéwów i prosto – żebë zrobic cos na jedno. To je téż leżnosc do stwòrziwaniô nowëch piesniów ò Môłi Òjczëznie, ti, dze prawie sã òdbiwô zjôzd – jedna z trzech wëkònywónëch piesniów bãdze zrzeszonô z môlã rozegracje.

Wykonane zostaną trzy utwory:

„Kaszëbsczé jezora” księdza Antoniego Peplińskiego, którego 100 lecie urodzin świętujemy w tym roku na Kaszubach; „Wele wetka” – najbardziej tajemnicza piosenka ludowa nieznanego pochodzenia oraz  „Lëzëno – mòja wies” Tomasza Fopke.

 

Teksty utworów:

Kaszëbsczé jezora

  1. Antoni Pepliński

 

Chto chce spãdzëc dobré wczasë

niech w kaszëbsczé jedze lasë.

Tam Kaszëbi dobri lëdze

pòmògą mù w kòżdi biédze

 

Ref: Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las

Kaszëbë, Kaszëbë wòłają nas.

Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las

Kaszëbë wòłają nas.

 

Chtëren nie wié, gdze to leżi

ten do Lëzëna niech bieżi

i na Zjezdze tupnie nogą

to mù kòżdi pòdô drogã.

 

Ref: Kaszëbsczé jezora…

Wele wetka

ludowa

Wele, wele wetka, gdzesz të bëła?

wele, wele wetka u starëszczi,

wele, wele wetka cëż dostała?

wele, wele wetka miskã pëszczi.

Wele, wele wetka tata przëniósł,

wele, wele wetka fùl miech slëwów,

wele, wele wetka szmakòwało?

trala, lala, lala, jo, jo, jo!

 

Wele, wele wetka biôj na brzôdnik,

wele, wele wetka wez le plince,

wele, wele wetka szmakôj wszëtkò,

wele, wele wetka biôj na tuńce.

Wele, wele wetka gòsce jadą,

wele, wele wetka wszëtkò zjedzą,

wele, wele wetka pòpijają,

trala, lala, lala, jo, jo, jo!

 

Wele, wele nënka groch gòtëje,

wele, wele tatk nasz bótë szëje,

wele, wele w tuńce sã rëchtëje,

wele, wele ju sã serce smieje.

Wele, wele sąsôd bùdlã wlecze,

wele, wele nënka miãso piecze,

wele, wele groch z kapùstą warzi,

trala, lala, lala, jo, jo, jo!

Lëzëno – mòja wies

Tomasz Fopke

 

Takô móda terô nasta

Cobë sã wënaszac z miasta

Chòcô w gardach mòże blëżi

Na wsë nijak nie je gòrzi…

 

Lëzëno – mòja wies

Ò jinëch nie chcã czëc

Lëdzëska, chłop czë niasta

Do miasta nie chcą, do miasta…

 

Je tu bana, różné krómë

Kòscół, szkòłë – wszëtkò mómë

Wójt, szandara, je i lesny

Górka, rzéczka – zôkrãt òstri…

 

Lëzëno – mòja wies…

 

Z tëch strón mądri wëszlë lëdze

Tuwò spiéw i tuńce, granié

Lëzëniónie żëją w zgòdze

Òd pòrénkù jaż pò spanié…

 

Lëzëno – mòja wies…