- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

Informacja o przyznanych nagrodach Rady Gminy Luzino za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019, nagrodach sportowych i stypendiach sportowych

Do pobrania:

– Lista uczniów, którym Komisja ds. Społecznych i Sportu Rady Gminy Luzino rekomenduje przyznanie Nagrody Rady Gminy Luzino za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 [1]

Lista osób, którym przyznane zostały stypendia sportowe na rok 2019/2020 [2]

– Informacja o przyznanych nagrodach sportowych dla osób fizycznych [3]

– Informacja o przyznanych nagrodach sportowych dla trenerów [4]