Pasek dekoracyjny

Kolejne paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy rozdane

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

W dniu 21 maja 2020 r., po raz kolejny, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie we współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej, dostarczyli łącznie 5,2 tony żywności do miejsc zamieszkania beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki żywnościowe trafiły do 749 osób (210 rodzin) objętych Programem.

Składały się nań podstawowe, artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, skrobiowe, mięsne i rybne.

Na terenie gminy Luzino, Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach umowy zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na nieodpłatną dystrybucję artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.

Pakowanie żywności przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, podobnie jak w kwietniu 2020 r., odbyło się na Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

Ewa Walczak

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer