Pasek dekoracyjny

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kębłowie

Wójt Gminy Luzino, zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 11.06.2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie. Aplikacje można składać do Urzędu Gminy Luzino w terminie do 17.07.2018 r.

Szczegóły w załączeniu: Zarządzenie 26/2018