Pasek dekoracyjny

Konkurs „Piękna Gmina”. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Celem konkursu jest:

– promocja Gminy Luzino,

– propagowanie zachowań prośrodowiskowych,

– poprawa estetyki i dbałość o stan środowiska wsi,

– wyłonienie najpiękniejszych ogrodów i zagród.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Luzino. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 15 maja każdego roku (w przypadku gdy termin ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy, następny dzień powszedni), w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie, przy ul. Of. Stutthofu 11, w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania:

regulamin konkursu piękna gmina tekst jednolity

ZGODA Piękna Gmina

KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNIKA-Piekna-Gmina

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.