Pasek dekoracyjny

konkurs plastyczny dla dzieci

W związku z pismem Nadinspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, serdecznie zapraszamy w jego imieniu, uczniów szkół gminy Luzino do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Eliminacje środowiskowe przeprowadzą szkoły. Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznej pracy w rolnictwie zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi z tego zakresu – kliknij tutaj

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.