- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

konkurs plastyczny dla dzieci

W związku z pismem Nadinspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, serdecznie zapraszamy w jego imieniu, uczniów szkół gminy Luzino do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Eliminacje środowiskowe przeprowadzą szkoły. Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznej pracy w rolnictwie zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi z tego zakresu – kliknij tutaj [1]