Pasek dekoracyjny

Bezpłatne konsultacje prawne dla mieszkańców gminy. Zapraszamy.

W ramach Gminnego Programu

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Luzino

w dniach:

-8 listopada

-17 listopada

-22 listopada

w godz. 17.00-19.00 będą odbywać się konsultacje prawne dla mieszkańców Gminy Luzino.

Radca Prawny przyjmuje w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 Marca 11
(obok gabinetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Zapraszamy mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z porady prawnej z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i nie tylko.