Pasek dekoracyjny

Konsultacje społeczne dla mieszkańców ul. Szenwalda w Kębłowie

Wójt Gminy Luzino, Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców ulicy Szenwalda w Kębłowie, dot. zmiany nazwy tej ulicy.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:
–  List do mieszkańców ul. Szenwalda w Kębłowie
 Zarządzenie Nr 312-17 Wójta Gminy Luzino z dnia 09 sierpnia 2017 r.