Pasek dekoracyjny

Konsultacje zaplanowane na 29 listopada br. – odwołane

Wójt Gminy Luzino, informuje mieszkańców Kębłowa zamieszkałych przy ulicy Abrahama nr 7, 9, Barokowej nr 1, 1 a, Gospodarskiej nr 7, 9, 11, 11A,  13, 18, 19, 21, 23, 25, Wejherowskiej nr 4, 14, 18, Zagrodowej nr 1, 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 11 oraz mieszkańców Luzina zamieszkałych przy ulicy Kamiennej nr 4, Wielki Las nr 1, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 19, że zaplanowane na dzień 29 listopada 2017 roku konsultacje społeczne
w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek nr: 510/1, 510/2, 510/3 i części działki  510/4  obrębu geodezyjnego Kębłowo pod zabudowę usługową, produkcyjną, rzemiosła, składów i magazynów z możliwością sytuowania mieszkań dla właścicieli
i zarządców nieruchomościnie odbędą się.

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 15 listopada 2017 roku z udziałem mieszkańców w/w miejscowości i ulic, przedstawicieli spółki WIKĘD oraz przedstawicieli władz gminy, w sprawie  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek nr: 510/1, 510/2, 510/3 i części działki  510/4  obrębu geodezyjnego Kębłowo pod zabudowę usługową, produkcyjną, rzemiosła, składów i magazynów z możliwością sytuowania mieszkań dla właścicieli i zarządców nieruchomości,podjęto decyzję o odłożeniu w czasie zaplanowanych na dzień 29 listopada 2017 roku konsultacji społecznych, do czasu przedstawienia przez przedstawicieli spółki WIKĘD pisemnych propozycji rozwiązania kwestii podnoszonych przez mieszkańców, dotyczących odczuwalnych uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez spółkę.