Pasek dekoracyjny

Mieszkanka Luzina laureatką II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel.

Pani Gertruda Kowalczyk z Luzina znalazła się w Wśród 15 najlepszych w ogólnopolskiej olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel.

Laureaci musieli przejść trójstopniowe eliminacje i wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. samorządu terytorialnego

konstytucji RP i Unii Europejskiej. W nagrodę pojadą do Brukseli.

II edycja Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel im. prezydenta Pawła Adamowicza, której organizatorem była Fundacja Barbary Średniawy, dofinansowana była ze środków samorządu województwa pomorskiego, w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Finalistami olimpiady było 15 osób, wśród których aż jedenastu pochodziło z województwa pomorskiego. Pomorskimi laureatami są: Walentyna Czapska z Gniewu (najlepsza w Polsce), Maria Kaszubska-Niedźwiedzka z Pruszcza Gdańskiego, Krystyna Szulc z Pruszcza Gdańskiego, Gertruda Kowalczyk z Luzina, Grażyna Kowalik z Bytowa, Aleksander Chrupczalski z Malborka, Antonina Jędrzejewska Baj z Kępic, Bogdan Krawczyk z Wejherowa, Halina Klein z Gdańska, Ludwika Marianowska z Gdańska oraz Dorota Kowalska-Papke z Gdańska.

 

Z laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel w piątek, 24 stycznia 2020 r. spotkała się członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Podziękowała im za aktywność i zaangażowanie w wiele inicjatyw, a także pogratulowała wiedzy, z jaką musieli się zmierzyć podczas olimpiady. W spotkaniu uczestniczył też senator RP Ryszard Świlski. Laureaci olimpiady otrzymali książkę „Gdański styczeń” oraz podziękowania.

To już druga edycja olimpiady

W ogólnopolskiej olimpiadzie biorą udział osoby powyżej 60. roku życia z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Inicjatorką jest przewodnicząca Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Barbara Badowska-Średniawa. Pomysłodawczyni chodziło o zwiększenie wiedzy dotyczącej aktów prawnych regulujących prawa obywatelskie m.in. konstytucja ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw osób starszych. Badowska-Średniawa chciała też zaktywizować osoby starsze w zakresie inicjatyw lokalnych, wyborów czy budżetu obywatelskiego.

Pierwszy raz eliminacje wojewódzkie na Pomorzu odbyły się w 2017 r. i wzięło w nich udział 70 seniorów. W 2019 r. była druga edycja tego wydarzenia, która otrzymała imię Pawła Adamowicza. Do udziału w niej przygotowywało się prawie 460 seniorów z naszego regionu. Osoby starsze brały udział m. in. w wykładach, szkoleniach przygotowujących do egzaminu oraz spotkaniach z samorządowcami. Olimpiada była podzielona na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Każdy z nich kończył się egzaminem. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowało się 115 osób, spośród których najlepsi pojechali reprezentować województwo pomorskie na ogólnopolskim finale w Warszawie. Wśród 15 finalistów 11 jest mieszkańcami naszego regionu. Najlepszą seniorką obywatelką w Polsce okazała się Pomorzanka Walentyna Czapska z Gniewu, która pokonała pozostałych konkurentów. Wszyscy finaliści w nagrodę pojadą do Brukseli.

Źródło: www.pomorskie.eu 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.