- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

Nie bądźmy obojętni wobec osób samotnych

Wójt Gminy Luzino informuje, że na terenie Gminy prowadzona jest przez służby socjalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – akcja mająca na celu zabezpieczenie osób starszych, samotnych, samotnie zamieszkałych i bezdomnych przed okresem zimowym.

Działania polegają na sprawdzeniu sytuacji bytowej wymienionych osób, w tym ich zabezpieczenia w opał na zimę, żywność oraz odpowiednią odzież. W przypadku zdiagnozowania potrzeb udzielana jest natychmiastowa pomoc.

Mając powyższe na względzie apeluje się do mieszkańców Gminy, aby w przypadku posiadania wiedzy o trudnej sytuacji bytowej ww. osób  – zgłaszali sprawę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie.

Telefony kontaktowe:

(58) 678-20-68 wew. 60

(58) 678-20-68 wew. 61

(58) 678-20-68 wew. 62