Pasek dekoracyjny

Ogłoszenie – działki na sprzedaż

Wójt Gminy Luzino

podaje do publicznej wiadomości

że, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, od dnia 08 kwietnia 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych .Wykaz obejmuje 3 działki położone w miejscowości Dąbrówka (49/2, 49/3, 49/4) i 5 działek w miejscowości Kochanowo – obręb Kębłowo (309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 309/7). Wykaz ten opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino.Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, tel. 058 678-20-68 wew. 53.

Wykaz do pobrania – kliknij