Pasek dekoracyjny

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Kochanowie

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2017 r. /środa/ o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kochanowie wg proponowanego porządku obrad:

  1. Sprawy regulaminowe, otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości oraz stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Ustalenie zakresu zadania przyjętego do realizacji przez zebranie wiejskie w ramach funduszu sołeckiego na 2017 roku. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie.