Pasek dekoracyjny

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura IMGW-PIB: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar – województwo pomorskie. Ważność (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 10.11.2017 do godz. 14:00 dnia 11.11.2017 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h w porywach do 75 km/h, w strefie nadmorskiej z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny: WCZK