Pasek dekoracyjny

Pomorski e-bazarek – strona dla sprzedających i kupujących

„Pomorski e-bazarek” – to strona internetowa, która umożliwia kupno, jak i sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom, ogrodnikom, twórcom rękodzieła ludowego oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Zamieszczanie ofert jest bezpłatne. Porad w zakresie zamieszczenia informacji udziela m.in.:

Agnieszka Rojewska, tel. 693 970 911, e mail: a.rojewska@podr.pl,  Ewelina Szyc, tel. 797 010 598, e mail: e.szyc@podr.pl.

Pomoc w rejestracji także pod bezpłatnym nr infolinii: 500 011 936 (pn.-pt., 7.30-18.00).

Działanie nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa:  https://www.pomorskiebazarek.pl/

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer