Pasek dekoracyjny

Ponad 300 instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy

43018889_576167849506825_867446693572902912_n (1)Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podpisał dziś (3.10.2018 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę dot. projektu „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.
Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i instalacje solarne, które będą montowane na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na obszarze Gmin biorących udział w projekcie, w celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń środowiska, powstających w wyniku spalania węgla lub koksu. Wykorzystanie OZE spowoduje znaczne korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego oraz ekonomiczne dla społeczeństwa. Projekt jest zgodny z celami RPO WP Dz. 10.3.1 – realizacja projektu umożliwi zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Zakres projektu:
– ilość instalacji solarnych – 182
– ilość instalacji fotowoltaicznych – 98
– ilość pomp ciepła – 23

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

Okres realizacji projektu:
od: 2018-10-01 do: 2020-01-31

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.