Pasek dekoracyjny

Poszukiwani partnerzy do projektu Erasmus+ w zakresie kształcenia rolniczego

Ogłoszenie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli:

Szanowni Państwo,

Rolnicze Szkoły Biznesu z Aarhus i okolic (Dania) poszukują partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ (działanie 2.,), który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez m.in. ustanowienie innowacyjnego partnerstwa z innymi instytucjami rolnymi oraz z przemysłem rolnym.

Poszukiwani partnerzy:

– Instytucje kształcenia i doskonalenia zawodowego z sektora rolno-biznesowego,

– Instytucje wspierające rozwój kształcenia zawodowego w sektorze rolnym,

– Jednostki nadzorujące instytucje kształcenia zawodowego z sektora rolnego.

Termin składania aplikacji: nieznany (ogłoszenie terminów naborów spodziewane jest na przełomie listopada/grudnia br.)

Termin na wyrażenie zainteresowania udziałem w projekcie: 5 października

Czas trwania projektu: 3 lata, tj. jesień 2021 – 2024

Zainteresowane jednostki zapraszamy do zapoznania się z załączonym opisem projektu oraz do wypełnienia załączonego formularza. Na wszelkie pytania odpowiedzą osoby odpowiedzialne za projekt: Anders Højlund Nielsen z Bygholm Agricultural College –  ahn@bygholm.dk, +4530281799 oraz Susanne Joel Pedersen reprezentująca Asmildkloster Agricultural College – sjp@asmildkloster.dk, +4523375028. ”

Erasmus Partner search from Central Denmark

Expression of Interest

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer