Pasek dekoracyjny

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, w związku z realizacją rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
    ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
    w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gmina Luzino jest realizatorem programu w zakresie Modułu I, polegającego na możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, tel. 58 678 20 68 wew. 60 w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Luzinie

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.