- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, w związku z realizacją rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gmina Luzino jest realizatorem programu w zakresie Modułu I, polegającego na możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, tel. 58 678 20 68 wew. 60 w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019 [1]

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Luzinie