Pasek dekoracyjny

Regulamin konkursu kulinarnego „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze”

 

 1. Organizator: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
 2. Cel konkursu:

*  znalezienie tradycyjnych potraw lokalnych, która mogłaby się stać wizytówką obszaru LGD  „Kaszubska Droga”,

*  promocja tradycyjnych potraw lokalnych;

 1. Przedmiot konkursu:

W konkursie ocenie podlegać będzie:

 • potrawa  wytwarzana na małą skalę, tradycyjnymi metodami,
 • pomysł,
 • walory smakowe,
 • sposób podania na stół.
 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Konkurs skierowany jest do osób/podmiotów działających na terenie gmin: Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, obszaru LGD „Kaszubska Droga”,
 • By wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę Konkursową. Obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie przepisu i opis przygotowania potraw lub potrawy do dnia 16 marca 2019 roku na adres: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino lub pocztą elektroniczną na adres: p.radecki@gosrit.luzino.pl
 • Każda osoba/podmiot może zgłosić nie więcej niż po jednej potrawie.
 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej w Luzinie
 2. Termin przeprowadzenia konkursu – 07.04.2019 r.
 3. Przewidywany czas trwania: 6 godziny (12.00 – 18.00)
 4. Przebieg konkursu:
 • konkurs będzie przebiegał jednoetapowo, ma na celu wyłonienie 3 najlepszych potraw lokalnych
 • prezentowanie potraw odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu (pomieszczeniu), w których ma być także przeprowadzona degustacja dla jury złożonego z ekspertów z lokalnej branży gastronomicznej.
 1. Trzy wybrane przez Organizatora potrawy będą przygotowane przez uczestników podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej (mogą być częściowo przygotowane wcześniej lub w całości mogą być przygotowane na miejscu). Warunkiem przygotowania potrawy jest wyrażenie na to zgody na Karcie Konkursowej.
 2. Konkurs rozstrzygnie Jury powołane przez organizatora, które po degustacji oraz zapoznaniu się z Kartą Konkursową danej potrawy przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Ocenie podlegać będzie:

 • nazwa,
 • smak,
 • wygląd,
 • sposób podania potrawy,
 • oryginalny przepis;

Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie w całości pokrywa  uczestnik.

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe podziękowania i nagrody za uczestnictwo w formie bonów towarowych.

Przepisy na przygotowanie potraw, ich nazwy i kolorowe zdjęcia prezentowanych potraw podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej zostaną umieszczone w przeznaczonej na to książce kulinarnej.

 1. Inne:

*    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonanie zmian w Regulaminie Konkursu,

*   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 668 521 941.

 1. Konkurs jest organizowany w ramach operacji pt. „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD „Kaszubska Droga” poprzez organizację konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej oraz udział w Jarmarku Dominikańskim” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120

KARTA KONKURSOWA

 

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.