Pasek dekoracyjny

Choroba zakaźna w hodowli pstrąga tęczowego w Gościcinie, przyczyną wprowadzenia obszarów ochronnych i nadzoru na terenach gmin Luzino i Wejherowo

7 września 2017 r. wykryto wirus IHN w hodowli pstrąga tęczowego w Gościcinie. 8 września Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie wydał rozporządzenie dotyczące ustanowienia obszarów ochrony i nadzoru ograniczony do części zlewni okolicznych rzek.

Obszar ochronny dotyczy terenów:

  • rzeki Bolszewki począwszy od terenów w okolicy sztucznej zapory (nieczynnego młyna) przy ul. Zbigniewa Herberta 9 w Luzinie, (dawniej ulica Długa), aż do jej ujścia do rzeki Reda w Bolszewie.
  • rzeki Gościcina, począwszy od jazu w miejscowości Dąbrowski Młyn (okolice Dąbrówki ul. Wodna 3), aż do jej ujścia do rzeki Bolszewka w Gościcinie.

Obszar nadzoru dotyczy rzeki Reda od jej ujścia z jeziora Orle do elektrowni „Cementowianka” w Wejherowie.

Nakazy i zakazy dla gospodarstw rybackich w tym obszarze określa wspomniane rozporządzenie – ROZPORZĄDZENIE