Pasek dekoracyjny

Ścieżka sensoryczna w luzińskim parku

W sierpniu 2020 roku zakończony został I etap projektu ,,Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie’’ polegający na stworzeniu ścieżki sensoryczno-naukowej do chodzenia bosymi stopami, gdzie za pomocą dotyku można odróżnić 16 różnych rodzajów nawierzchni, m.in. cegła ręcznie formowana, łupki kamienne, trawa naturalna, kora ogrodowa, luksfery, kłody drewniane polerowane, muszelki itp. Przy ścieżce ustawione zostały przyrządy pobudzające zmysły oraz pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń: Panel sensoryczny, który ukazuje świat w różnych barwach, urządzenie pozwalające na pisanie lustrzane, ściana do rysowania farbami lub markerami, gong i cymbały które rozwijają wyobraźnie, kształtują pamięć oraz poprawiają zdolności motoryczne dziecka, szumiące rury i bębny gdzie można stworzyć własną muzykę oraz kompas. Na końcu ścieżki sensorycznej powstał pachnący ogród. Zrelaksować się można leżąc na leżakach miejskich i czytając książkę z biblioteczki plenerowej.

Kolejnym etapem projektu będzie budowa dużego, nowoczesnego placu zabaw typu linarium oraz samoobsługowy park linowy składający się z dwóch modułów i 7 przeszkód, które zostaną zawieszone nad ziemią, a celem zabawy będzie pokonanie różnorodnych przeszkód.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer