Pasek dekoracyjny

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Podczas XI Sesji Rady Gminy Luzino, która odbyła się 29 listopada 2019 r. Radni Gminy Luzino jednogłośnie zagłosowali w sprawie zmiany uchwały nr X/157/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Miesięczna wysokość stawki opłaty, od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić:
1) dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 26 zł/os.; (a nie, jak wcześniej ustalono 30 zł)

2) za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 24 zł/os. (a nie, jak wcześniej ustalono 28 zł)

Ustalone zostało zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą zagospodarowywać odpady „BIO” we własnych kompostownikach, w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca:

Miesięczna wysokość stawki opłaty, w przypadku osób, które będą zagospodarowywały odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach wynosi:

1) dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 24 zł./os za jeden miesiąc; (a nie, jak wcześniej ustalono 28 zł)

2) za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 22 zł./os. (a nie, jak wcześniej ustalono 26 zł.

Informujemy, iż deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać do końca grudnia br. Deklaracje powinny składać osoby, którzy będą zagospodarowywać odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach,  osoby, które dotychczas zbierały odpady komunalne w sposób nieselektywny oraz osoby, które chciałyby uwzględnić zmiany mające wpływ na wysokość opłaty.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.