Pasek dekoracyjny

Stypendia motywacyjne rozdane

Dnia 2 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wręczył decyzje w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

Komisja Stypendialna w składzie: Marzena Meyer, Mirosława Kąkol, Bartłomiej Formela, Wiesław Trepczyk oraz Sylwester Piątek przyznała granty następującym uczniom: Magdalenie Sielaff, Zuzannie Marii Tobias, Julii Ryńskiej, Maksymilianowi Meyer, Amelii Antoninie Nowakowskiej oraz Agacie Klawikowskiej.

Warunki otrzymania stypendium reguluje Uchwała Nr XLVII/564/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino. Celem programu jest motywowanie uczniów, słuchaczy osiągających wysokie wyniki oraz wybitne osiągnięcia w nauce, do dalszego rozwijania swoich uzdolnień, reprezentowania szkół w konkursach oraz promowania Gminy.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.