Pasek dekoracyjny

Trwa budowa ul. Okólnej w Luzinie

DSC01441Zadanie polega na utwardzeniu istniejącej jezdni gruntowej o poprzez budowę nawierzchni mineralno-asfaltowej, budowę zjazdów indywidualnych do przyległych zabudowań, budowę chodników obustronnych na całej długości drogi, odwodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.