Pasek dekoracyjny

Ulica Tartaczna i Przemysłowa utwardzona płytami JOMB

flag_white_low herb luzinoPROW-2014-2020-logo-kolor

 

 

 

 

Zakończyła się realizacja operacji ,,Przebudowa drogi prowadzącej do terenów przemysłowych poprzez budowę chodników oraz utwardzenie płytami JOMB ulicy Tartacznej i Przemysłowej, co doprowadzi do wzrostu zainteresowania inwestorów tymi terenami’’. W ramach inwestycji wybudowano chodnik w ciągu ulicy Tartacznej oraz ulicy Przemysłowej w Luzinie, o długości ok. 1 km oraz szerokości od 1,5 do 2 m wraz z obrzeżami betonowymi. Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB ulicę Tartaczną na odcinku ok. 800 mb oraz ulicę Przemysłową na odcinku ok. 700 mb.

Projekt został zrealizowany w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.