Pasek dekoracyjny

Upamiętnienie pochówku Rodziny Żelewskich – 30.10.2019 r.

„Płynie dzień za dniem, tak szybko mija czas,
Ta historia dzisiaj tak zadziwia nas,
Na boisku pałac, obok szkoła ta,
To jest nasza pamięć, to Ojczyzna ma.”

(fragment tekstu piosenki wykonanej przez uczniów
SP w Barłominie podczas uroczystości dnia 30.10.2019 r.)

 

Dnia 30 października 2019 r. na terenie cmentarza z XIX w. w Barłominie odbyła się uroczystość związana z przywróceniem pamięci i szacunku dla pochowanych członków Rodziny Żelewskich herbu Brochwicz oraz kolejnych właścicieli majątku Barłomino, wyznania ewangelickiego i katolickiego.

Na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Gminy Luzino przybyli: ks. prof. dr hab. Marcin Hintz – Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,  ks.  kanonik Waldemar Waluk –  Proboszcz Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Luzinie, Władysław  Halk – inicjator wydarzenia i sponsor krzyża na cmentarzu, Przewodniczący Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela, Radni Gminy Luzino:  Aleksandra Meyer, Łucja Tokarska, Małgorzata Licau oraz Mariusz Stenka, przewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie Mariusz Kaliszewski, podleśniczy Leśnictwa Leobór (leśnictwo to obejmuje teren cmentarza w Barłominie) Piotr Lisiński, który pełnił wartę honorową w mundurze Wojska Polskiego z 1939 r., Andrzej Janusz – autor książki pt. „Żelewscy w cieniu von den Bacha”, dyrektorzy szkół i przedszkola, przedstawiciele OSP w Luzinie, krewni Rodziny Żelewskich, delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, a także osoby zainteresowane historią Rodziny Żelewskich, w tym mieszkańcy.

Kamień, upamiętniający pochówek Rodziny Żelewskich, który na mocy uchwały nr VI/44/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015 r. ufundowała Gmina Luzino, odsłonili: Wójt Jarosław Wejer, Przewodniczący Rady Bartłomiej Formela, Władysław Halk, biskup Marcin Hintz oraz proboszcz Waldemar Waluk, który również poświęcił krzyż oraz pomodlił się za zmarłych. Z kolei biskup Marcin Hintz, zgodnie z tradycją ewangelicką – wspomniał o spoczywających na barłomińskiej nekropolii (luteranie nie modlą się za zmarłych, a modlą się o żyjących, wspominając umarłych).

Dalszy przebieg uroczystości pod hasłem „Z szacunku do minionych pokoleń” i miał miejsce w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego, gdzie wysłuchano część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli i uczniów z SP w Barłominie oraz można było zapoznać się z wystawą fotografii i obrazów dot. działalności rodu Żelewskich oraz Barłomina.  Głos zabrali również m.in.: Andrzej Janusz oraz krewni rodziny Żelewskich z Barłomina, którzy przyjechali m.in. z Poznania, Gdańska czy Wejherowa. Goście nie kryli wzruszenia i zadowolenia ze zorganizowanej uroczystości.

Galeria zdjęć

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.