Pasek dekoracyjny

Uroczysta sesja Rady Gminy Luzino kończąca kadencję 2014-2018

Ostatnia, XIMG_3632LIX uroczysta sesja Rady Gminy Luzino, kończąca VII kadencję,  odbyła się 16.10.2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Luzinie.  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela, który po przywitaniu radnych oraz IMG_3611zaproszonych gości zaprosił na część artystyczną, obejmującą wykonanie pieśni patriotycznych przez chór Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luzinie pod kierownictwem Zofii Meyer. W następnej kolejności podsumowań mijającej kadsesja 1aencji dokonał Przewodniczący Rady, który podziękował za współpracę nie tylko radnym gminy Luzino, ale wszystkim, którzy mieli i mają wpływ na kształtowanie lokalnej wspólnoty. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, podsumowując kadencję wymienił najważniejsze zrealizowane inwestycje mijających czterech lat. Podziękował za współpracę, akcentując, że dzięki zaangażowaniu radnych i wzajemnym kompromisom udawało się w poszczególnych latach ustalać priorytety działań. Skierował również podziękowania do mieszkańców gminy Luzino, dziękując im za zaufanie i bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju Gminy. Gratulacje złożył także Wicemarszałek  Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, który nadmienił, jak wielkiego przeskoku dokonała Gmina Luzino, której budżet gminy w roku 2014 opiewał na  51,6 mln zł wydatków, a gdzie obecnie kwoty tsesja 2e sesja 3są na poziomie 134,4 mln zł. Zwrócił uwagę, że jest to wynikiem sprawnego zarządzania Gminą przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację inwestycji.

Imienne podziękowania otrzymali nie tylko radni mijającej kadencji, ale także obecni na sesji radni Powiatu Wejherowskiego z sesja 4gminy Luzino, sołtysi, ksesja 5ierownicy jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych, wychowawczych, instytucji kultury), osoby piastujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Luzino, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, lokalni działacze kultury oraz przedsiębiorcy współpracujący z gminą. Nie zapomniano, że VII kadencja Rady Gminy jest kontynuacją zrównsesja 6IMG_3664oważonego rozwoju, którą prowadzą kolejne ekipy władz od 1990 r. –  nie zabrakło obecności na sesji pierwszego Wójta Gminy oraz byłych Przewodniczących Rady Gminy.

sesja 1

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.