Pasek dekoracyjny

Urząd Gminy Luzino wprowadził indywidualne numery rachunków bankowych

Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków oraz opłat za wodę urząd Gminy Luzino wprowadza indywidualne numery rachunków bankowych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazany w piśmie numer konta.

Wójt Gminy Luzino
(-) Jarosław Wejer