Pasek dekoracyjny

Wakacje z GOK-iem!

Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu Rady Gminy organizują warsztaty artystyczne dla dzieci z Gminy Luzino. To pierwszy raz kiedy w okresie wakacyjnym została przygotowana oferta warsztatowa na 1080 miejsc. – Zadbaliśmy o to, by w jak największej liczbie sołectw można było skorzystać z oferty – mówi koordynator warsztatów Agnieszka Potrykus – w tym roku warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury, ale również w OSP Milwino i Luzino oraz w świetlicach wiejskich w Robakowie, Dąbrówce, Zelewie (przy OSP) i Tępczu – dodaje.

To duże przedsięwzięcie, jednak generujące ogromne zainteresowanie. Cena końcowa została opracowana z myślą o rodzinach, dlatego za pierwsze dziecko należy uiścić opłatę 10 zł i 5 zł za drugie i kolejne dziecko.

– Przedsięwzięcie zorganizowaliśmy zgodnie z reżimem sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i MKiDN – mówi Rafał Płotka, dyrektor GOK w Luzinie. – Opracowaliśmy konkretne procedury i regulaminy, które zostały skonsultowane i zaaprobowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. To oczywiście podnosi koszt, ale w dobie pandemii i tak dużej potrzeby dzieci do obcowania ze sobą po miesiącach odizolowania jesteśmy przekonani o konieczności wyjścia z tak konkretną propozycją – dodaje. Bezpieczeństwo oraz zapewnienie najwyższych możliwych standardów sanitarnych powoduje, że zachęcamy do udziału w warsztatach całotygodniowo, a przede wszystkim rodzinnie.

A co dzieci będą mogły robić w ramach tegorocznych wakacji? Nauczą się sterowania i programowania dronów, piosenki z bajek, rysunku mangowego i komiksu, programowania Lego Mindstorms, majsterkowania, wykonywania fotografii otworkowej, sitodruku, programowania minecraft i wiele innych. Warsztaty będą się odbywać w lipcu i sierpniu, zaś ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy pod nr telefonu: 515 998 578. Szczegółowe informacje na stronie www.gok.luzino.eu oraz na Facebook GOK Luzino.

Szczegóły na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie: https://gok.luzino.eu/zakrecone-wakacje-dla-dzieci-z-gminy-luzino/


Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer