Pasek dekoracyjny

Bezpłatne webinarium dla członków Rad Rodziców w szkołach

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza członków Rad Rodziców szkół do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym działalności i zakładaniu rad rodziców, a także ich gospodarce finansowej.

Szkolenie online jest organizowane przez Fundację „Rodzice Szkole” i odbędzie się 24 września br. o godz. 19:00 przy użyciu oprogramowania Google Hangouts.

W spotkaniu online udział wezmą Wojciech Starzyński i Krzysztof Zuba, eksperci Fundacji „Rodzice Szkole” i wieloletni członkowie rad rodziców w szkołach swoich dzieci.

Przewidziany jest czas na pytania i dyskusję, również nie związane bezpośrednio z zagadnieniami poruszanymi w czasie wystąpienia, ale dotyczące funkcjonowania rady rodziców w szkole.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania, wystarczy kliknąć w link wysłany na pocztę mailową, po zapisaniu się w formularzu

Więcej szczegółów znajduje się na stronie:

http://rodziceszkole.edu.pl/zapraszamy-na-bezplatne-webinarium-o-dzialalnosci-rad-rodzicow-i-gospodarce-finansowej/

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer